Font Size

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Suối Nguồn Hạnh Phúc

Bí ẩn tâm linh đọc và suy ngẫm

  • PDF

THUNG DUNG. Khổng Tử không nói những chuyện ma quái, bạo lực, phản loạn, thần thánh (Quái, lực, loạn, thần, Tử bất ngữ dã). Viên Mai viết “Tử bất ngữ” (Những chuyện Khổng Tử không nói) nổi tiếng và đã có hai câu thơ rất quen thuộc tại Việt Nam: “Mỗi phạn bất vong duy trúc bạch. Lập thân tối hạ thị văn chương” . Ông cho rằng bậc thánh nhân đều giữ hai chữ trung tín làm đầu trong nghiệp văn chương mà không lạm bàn viễn vông chuyện chết khi chưa biết hết chuyện sống. Quỷ thần nên kính nhưng hãy tránh xa.Kinh Dịch và bí ẩn tâm linh đáng đọc. Tôi đồng tình với ông vì sự hợp lý và vì tự mình cũng đã đôi ba lần trãi nghiệm nên không thể quên (sẽ xin kể sau). Câu chuyện dưới đây của GS. Trần Phương với Phan Thi Bich Hằng (ảnh) và bí ẩn hiện tượng tìm mộ đã cho thấy năng lực dự cảm cần sự nghiên cứu, giải mã và khai mở…

alt